Miten Albatross!-palvelu käytännössä toteutetaan?

1) Alun kartoituksessa määritetään analysoitavan kohteen erityispiirteet sekä ratkaisun edellyttämä data.

2) Asiakkaan data yhdistetään älykkääseen tietokonesimulointiin ja optimointiin, joka laskee sinulle rahallisiin säästöihin johtavat ratkaisut.

3) Tulokset tulkitaan dialogissa asiakkaan kanssa. Visualisoitu tulosraportti kertoo läpinäkyvään informaatioon perustuvat selkeät toimenpide-ehdotukset logistiikan     kehittämiseen sekä vaihtoehtoisten päätösten vaikutukset liiketoimintaan.’

Leave a comment