Mitä tarkoitetaan simuloinnilla?

Logistiikkasysteemi mallinnetaan tietokoneella, jolloin verkoston toimintaa voidaan simuloida – siis pyörittää virtuaalisesti. Käytännössä malli rakennetaan logistiikan kriittisten tietojen perusteella (mm. toimipisteiden sijainnit ja materiaalien liikkuminen kartalla kustannuksineen). Mallia ”ajamalla” – siis simuloimalla – tietokone valjastetaan laskemaan vaihtoehtoisten päätösten liiketoiminnalliset vaikutukset sekä esim. määrittämään optimaalinen verkostorakenne halutuin vapauksin/rajauksin.

Leave a comment