Suomeksi

In English

 

SimAnalyticsLogo

 


  SimAnalytics Albatross!_symbol

SimAnalytics Albatross!

– UUSI TAPA OPTIMOIDA LOGISTIIKKA –

 

1.

Määritetään analysoitava kohde sekä ratkaisun edellyttämä data.

2.

Datasi yhdistyy älykkääseen tietokonesimulointiin ja optimointiin, joka laskee sinulle rahallisiin säästöihin johtavat ratkaisut.

3.

Logistiikan valinnat ja päätökset ovat helppoja, kun ymmärtää niiden vaikutukset liiketoimintaan.

 


Albatross! komponentit_2

 


Älykäs simulaatiomallinnus ja optimointi tuovat mittavat säästöt logistiikkaan

 

SimAnalytics Albatross! -palvelu mahdollistaa jopa 10-30 % kustannussäästöt, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen kannattavuuteen. Logistiikkaverkoston optimoinnin tulokset kertovat, miten ajettuja (tonni)kilometrejä on mahdollista vähentää, miten materiaalit tulisi ohjata ja missä toimipisteiden tulisi sijaita?

Palvelua on mahdollista laajentaa varastotasojen ja tuotannon eräkokojen optimoinnista aina investointien suunnitteluun. Visualisoidun tulosraportin avulla ymmärrätte myös vaihtoehtoisten päätösten vaikutukset liiketoimintaanne.


 


Case study: Kuusakoski Recycling

F.A.Q.


Lyhykäisyydessään Albatross!-palvelussa on kyse logistiikan simuloinnista ja optimoinnista, minkä avulla saavutetaan jopa 10-30% kustannussäästöjä. Logistiikkaan liittyviä valintoja ja päätöksiä voidaan helpottaa yhdistämällä data sekä oikeat menetelmät ja taidot sen hyödyntämiseen.

Modernit laskennalliset menetelmät (simulaatiomallinnus ja optimointi) johtavat päätöksiin, jotka tehostavat logistiikkaa merkittävästi (usein 10-30 %). Teknisesti menetelmillämme voidaan tarkasti huomioida tosielämän satunnaisuus ja dynamiikat, eli analytiikan ei tarvitse yksinkertaistaa liikaa kompleksiakaan systeemiä. Tulosten kattavuus, tarkkuus ja ymmärrettävyys tarjoaa luotettavimman ymmärryksen ja tuen päätöksentekoon logistisissa haasteissa.

Ratkaisutiimistämme löytyy kokemusta paitsi liiketoiminnan analytiikkamenetelmien kehittämisestä tutkijoina mutta myös suurten yritysten johtamisesta. Laaja osaaminen mahdollistaa palvelun syventämisen ja laajentamisen tarpeiden mukaan.

Asiakkaamme eivät usein halua kerrottavan tarkkoja lukuja, mutta luvut ovat tyypillisimmin 10-30 % logistiikan kustannuksista.

Palvelu on suunniteltu materiaali-intensiivisten teollisuusyritysten tarpeisiin. Sillä, mitä valmistetaan tai kuljetetaan, ei ole merkitystä.

Meidän näkyvin referenssimme on teollisten kierrätyspalveluiden tarjoaja Kuusakoski Oy. Case-kuvauksen voit ladata tuosta ylempää.

Se, että ymmärtää oman logistiikkaverkoston rakenteelliset vahvuudet ja heikkoudet – mihin kustannuksia kuluu, mistä tonnikilometrejä voidaan helpoiten karsia ilman toimitusvarmuuden heikkenemistä jne. – on arvokasta tietoa päätöksentekoon. Usein pelkästään materiaalinohjausta päivittämällä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Toimipisteitä ei siis tarvitse olla lisäämässä tai poistamassa liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamiseksi.

Vaihtoehtoisten päätösten laskennalliset hyödyt ja kustannukset esitetään asiakkaalle kattavasti. Periaatteisiimme kuuluu, että selvitämme aina asiakkaan kanssa ensin potentiaalin ratkaisun hyödyistä. Toisinaan merkittävin potentiaali saattaa löytyä esim. varastotasojen ja tuotannon eräkokojen optimoinnista.

Meidän kokemus on, että usein asiakkaat aliarvioivat datansa hyödynnettävyyden. ERP-järjestelmissä tyypillisesti data on hyvässä kunnossa sen hyödynnettävyyden näkökulmasta. Kaikissa tapauksissa lähdemme kuitenkin liikkeelle Data Health Check’llä, eli palvelussa ei edetä pitemmälle ennen kuin tiedon hyödyntämispotentiaali on varmistettu.

Emme. Liiketoimintanne ja logistiikan parhaat asiantuntijat olette te itse. Meidän roolimme on jalostaa toiminnastanne kertynyttä dataa hyödylliseksi informaatioksi teidän päätöksenteolle.

Logistiikkasysteemi mallinnetaan tietokoneella, jolloin verkoston toimintaa voidaan simuloida – siis pyörittää virtuaalisesti. Käytännössä malli rakennetaan logistiikan kriittisten tietojen perusteella (mm. toimipisteiden sijainnit ja materiaalien liikkuminen kartalla kustannuksineen). Mallia ”ajamalla” – siis simuloimalla – tietokone valjastetaan laskemaan vaihtoehtoisten päätösten liiketoiminnalliset vaikutukset sekä esim. määrittämään optimaalinen verkostorakenne halutuin vapauksin/rajauksin.

1) Alun kartoituksessa määritetään analysoitavan kohteen erityispiirteet sekä ratkaisun edellyttämä data.

2) Asiakkaan data yhdistetään älykkääseen tietokonesimulointiin ja optimointiin, joka laskee sinulle rahallisiin säästöihin johtavat ratkaisut.

3) Tulokset tulkitaan dialogissa asiakkaan kanssa. Visualisoitu tulosraportti kertoo läpinäkyvään informaatioon perustuvat selkeät toimenpide-ehdotukset logistiikan     kehittämiseen sekä vaihtoehtoisten päätösten vaikutukset liiketoimintaan.’

Albatrossi hyödyntää olosuhteita ja resurssejaan älykkäästi, minkä ansiosta se voi lentää todella pitkiä matkoja äärimmäisen energiatehokkaasti. Albatrossi on myös erinomainen suunnistaja.

Golfissa albatrossi tarkoittaa, että väylän tavoite (saada pallo reikään) saavutetaan peräti kolme lyöntiä paremmin väylälle määritettyyn ihannetulokseen (par) nähden. Sen saavuttaminen edellyttää paitsi taitoa, rohkeutta ja ennakkoluulotonta asennetta, mutta myös älykästä harkintakykyä sekä oman kapasiteetin suhteuttamista hahmotettuun kokonaisuuteen.